เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557


1 สิงหาคม 2557


ได้เรียนรู้อะไร

                      เข้ารับการอบรมร่วมกับคณะครูโรงเรียนลำปลายมาศ  ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ แผนของแต่ละชั้น เป็นการเติมเต็ม และครูแต่ละชั้นได้มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน ครูทุกคนมีส่วนช่วยเหลือกัน ตลอดจนผู้บริหาร    จึงได้ข้อคิดว่าการทำงานอย่าทำเพียงคนเดียว ควรให้คนอื่นมีส่วนร่วมจะทำให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
                                 
จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียน
                       
                    การเข้าร่วมในการวิเคราะห์ วิพากษ์แผนของแต่ละชั้นเป็นแนวคิดที่ดีมาก เป็นการช่วยกันระหว่างชั้น เป็นการเติมเต็ม และครูแต่ละชั้นได้มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน ควรนำไปใช้ในในแต่ละ Q ต่อๆไปในโรงเรียนโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง และตัวเองจะนำความรู้เผยแพร่กับครูในโรงเรียนให้มากที่สุด


                                                                                                              ครูแต๋

                                              
  


                                                                                                        ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น