เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557


วันที่ 15 สิงหาคม 2557

            สรุปการสังเกตการสอนจิตศึกษาชั้นประถมศึกษาปี่2  การเก็บเด็กโดยวิธีเบรนยิม  ครูกลอยนำหนังสือเรื่อง ชีวิตมหัศจรรย์จของ ออกัสต์ ให้นักเรียนอ่านชื่อเรื่อง และสนทนารูปภาพหน้าปกหนังสือ ครูเล่าเรื่องย่อเกี่ยวความพิการของออกัส ไม่มีเพื่อน ไปที่ไหนเด็กๆกลัว และถ้าอยากรู้เนื้อเรื่องดำเนินไปอย่างไรครูจะเล่าในวันต่อไถ้ารอไม่ไหวให้ไปหาอ่านจากหนังสือนอกเวลา  หลังจากนั้นนักเรียนตัวแทนแจกกระดาษ ดินสอให้เพื่อนๆ สร้างจินตนาการตัวละครจากที่ครูเล่าเรื่อง โดยกำหนดเวลาให้ทำงาน สังเกตว่านักเรียนทำงานเสร็จแล้ว  ครูนับถอยหลัง 10-1 เมื่อหมดเวลา  นักเรียนโชว์ผลงานที่นักเรียนวาด ครูถามความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่อง ออกัส นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร  เก็บเด็กด้วยวิธีเบรนยิม เพื่อเตรียมเรียนวิชาต่อไป            ชั่วโมงที่ 1      ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยครูหนัน  เตรียมความพร้อมด้วยวิธีนับ เช่นครูนับ 2  นักเรียนนับ 3 ไปเรื่อยๆ  วันนี้ครูพูดถึงเรื่อง    ภาษาพูด ภาษาเขียน   นักเรียนยกตัวอย่าง    เช่น เมีย ภรรยา    มะตัน-พุทรา    นักเรียนรับกระดาษ ดินสอ แต่งนิทานหรือวาดภาพการ์ตูนช่อง ต้องให้มีภาษาพูด ภาษาเขียน อยู่ในเรื่อง  สังเกตเห็น เด็กที่เขียนไม่ถูกจะพยายามมาถามครู
ก่อนรับประทานอาหารกลางวัน ครูภร ผู้เข้าอบรม มอบหมายให้อ่านนิทานคนละเรื่อง เพื่อนำมาเล่าให้เพื่อครู หรือนักเรียนในช่วงบ่ายวันจันทร์ ที่ 18 ตัวเองเลือกได้เรื่อง  พระราชาเปลือง ของชะโบกึม

             บ่ายวันนี้ได้สังเกตการสอน PBL หน่วย ผ้าแห่งความทรงจำ พี่ปอสาม  ครูหนัน ครูแป้ง  ร่วมปฏิบัติงานกับนักเรียน ถักผ้าพันคอ ด้วยบอล์กไม้ แผ่นเฟรม เข็มโคเช  พี่ปอสามทั้งหญิงและชายขะมักเขม้น ถักอย่างมีความสุข ชื่นชมผลงานของตัวเอง ใกล้หมดเวลา นักเรียนเก็บอุปกรณ์  ร่วมวงสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ ในสัปดาห์นี้พิี่ปอสามเรียนการถักผ้าพันคอ การสรุปใช้หัวข้อดังนี้
week 2 สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2
            หน่วยการเรียนรู้"   ผ้าแห่งความทรงจำ "
             ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557
             - สิ่งที่ได้เรียนรู้
             -  ความรู้ใหม่
             -  นำไปใช้อย่างไร
นักเรียนออกแบบการสรุปตามความคิดของตนเอง ส่วนมากจะแต่งเป็นเรื่องที่ตัวเองได้ทำ บอก อุปกรณ์ วิธีทำ  นำไปใช้อย่างไร ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น