เป้าหมายหลัก

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557
วันที่ 7 สิงหาคม 57

สรุปกิจกรรมจิตศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นอนุบาล1
                        กิจกรรมจิตศึกษาของชั้น ม.1 โดย ครูต๋อย  ในช่วงโมงนี้ หลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จ นักเรียนไปรวมกันที่สนามวอลเลย์บอล ครูต้อยพบปะ แจ้งจุดประสงค์โดยให้นักเรียนเตรียมดอกไม้หรือสิ่งของ กลับไปที่ห้องเรียน ครูเตรียมผ้าข้าวปูกับพื้น หลังจากนักเรียนขึ้นห้องนั่งเป็นวงกลม ครูให้นักเรียนนำก้อนหิน หรือดอกไม้สด แห้ง วางไว้บนผ้าทีละคนจนครบทุกคน ครูเล่าเรื่อง ลาผู้อาภัพ สอบถามนักเรียนมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร  นักเรียนอภิปรายวิธีแก้ปัญหา นักเรียนหยิบกระดาษ สีและสิ่งที่วางบนผ้า วางบนผ้า ไม่เกิน 3ชนิด ทีละคนจนครบทุกคน ครูให้นักเรียน ตั้งชื่อ อธิบาย และแสดงความรู้สึกต่อสิ่งนั้น พร้อมกับบอกเหตุผลเพราะเหตุใดจึงตั้งชื่ออย่างนั้น  จนครบทุกคน จะเป็นภาษากวี  หลังจากนั้น นักเรียนแต่ละคนอธิบายเรื่องที่เขียนจนครบ นักเรียนขอบคุณคุณครูและเพื่อนๆ
                        กิจกรรมจิตศึกษาของชั้นอนุบาล 1  ครูภร ผู้สอน ในชั้นนี้ครูฝึกการใช้สติ โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมวันแม่ ใช้สัญลักษณ์ คือดอกมะลิ ครูให้นักเรียนสังเกตดอกมะลิที่แจกให้นักเรียนดม นักเรียนบอกกลิ่นของดอกมะลิว่าเป็นอย่างไร นักเรียนตอบเก็บดอกมะลิใส่กระเป๋าครูนำถ้วยที่มีน้ำลอยดอกมะลิ ก่อนส่งให้นักเรียนครูสอนการรับส่งของ  นักเรียนส่งถ้วยลอยน้ำดอกมะลิไปให้เพื่อรอบๆวงจนครบ นักเรียนคิดคำพูดแล้วพูดฝากความรักถึงแม่ เช่น หนูรักแม่ ฯลฯ  นักเรียนรับตะกร้าเก็บดอกมะลิใส่ตะกร้าจนครบ นักเรียนกอดตอบเพื่อนและครู ขอบคุณคุณครูและเพื่อนๆ กิจกรรมนี้ฝึกการใช้สติ ความระมัดระวัง ในขณะส่งถ้วยลอยน้ำดอกมะลิ                        

                         ครูใหญ่ ครูต๋อย ครูภร เพิ่มเติมกิจกรรมจิตศึกษา ดูคลิปกิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง โดยให้ผู้ปกครองทำกิจกรรมต่างๆเหมือนกับที่นักเรียนได้ทำ
                        ภาคบ่ายกิจกรรม body scan พี่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นนี้ถือว่าโตกว่าน้องๆการเตรียมเด็กไม่ค่อยมี โดยครูเล่าเรื่อง และอ่านเรื่องให้ฟังเป็นการผ่อนคลาย นักเรียนตื่นนอนครูสอบถามเรื่องที่ครูเล่า หรือที่อ่าน
                        กิจกรรม PBL ทบทวนสิ่งที่เรียนไปในชั่วก่อน ครูให้เวลานักเรียนกิจกรรมที่ทำในชั่วโมงนี้
                        สังเกตพิธีชาของพี่นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 คล้ายพิธีดื่มนมของพี่ชั้นประถมเป็นการฝึก มารยาทสังคม
                       


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น