เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 5 สิงหาคม 2557

สรุปสิ่งที่เห็น  จากการสังเกตการสอนจิตศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยครูภร ผู้สอน
            ครูเตรียมความพร้อมของนักเรียนโดยวิธี กำมือ คว่ำ หงาย และจีบมือ นักเรียนนับเป็นภาษาอังกฤษ  ครูเล่าเรื่องพร้อมใส่ท่าทางประกอบเรื่องที่เล่า  ครูสอบถามนักเรียนว่าเมื่อวาน ใครไม่มาโรงเรียนบ้างพร้อมทั้งถามเหตุผลของการไม่มาโรงเรียนเป็นการปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนก่อนที่ครูจะแจกกระดาษให้นักเรียนเขียน ครูได้สอนมารยาทในการไหว้ การส่งของ การรับของ การขอบคุณ ให้นักเรียนนำเครื่องเขียนมาวางไว้ตรงหน้าเริ่มส่งกระดาษไปรอบๆวง นักเรียนรับของจากเพื่อนกล่าวขอบคุณเมื่อนักเรียนรับกระดาษทุกคนแล้ว ครูสอบถามว่า  นักเรียนเข้าเรียนโรงโรงเรียนนี้มากี่ปี นักเรียนยกมือตอบ ขอบคุณพี่มือซ้ายและพี่มือขวา ให้นักเรียนจับพี่ปากกาเขียนประโยคข้อความสั้นๆ หรือ วาดภาพ เป็นการชื่นชมตนเอง หรือความรู้สึกที่ดี  ลงในกระดาษของตนเอง เช่น ตั้งใจเรียน  เขียนตัวหนังสือสวย  มีความรับผิดชอบ ฯลฯ หลังจากนั้นจะวนกระดาษไปรอบๆวงให้เพื่อนได้เขียน เมื่อนักเรียนเขียนครบทุกคนกระดาษจะกลับมาหาตัวเอง    เมื่อนักเรียนเขียนครบทุกคน ใช้วิธีเบรมยิม ปล่อยนักเรียนกลุ่มที่เสร็จเก็บของ
                 จิตศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครูต๋อยเป็นการฝึกสมาธิ โดยการร้อยแผ่นเฟรม ครูเตรียมความพร้อมโดยวิธีเบรมยิม ใช้คำถามนำไปสู่การคิด
เรียนรู้     การใช้คำถามเชิงบวกเป็นการเสริมแรง ให้กำลังใจเห็นคุณค่าตัวเอง และสิ่งต่างๆ
นำไปใช้  ในการสอนจิตศึกษา ควรสอนให้นักเรียนมีสมาธิ ให้คุณค่าของตัวเองและสิ่งต่างๆใช้คำถามเชิงบวก


            ภาคบ่ายของวันนี้ ได้เข้าสังเกตการณ์ body scan ของชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 การสอนPBLครูเตรียมนักเรียน เปิดเพลงคลอเบาๆ นักเรียนผ่อนคลายโดย หันหน้าออกนอกวง ในชั้นนี้เน้นการผ่อนคลายทีละจุดตั้งแต่หัวจนถึงเท้า และขอบคุณทุกส่วนของร่างกาย เช่น พี่แขน พี่ขา ที่ได้ใช้พลังมาตลอดทั้งวัน ให้นักเรียน body scan ใช้เวลาประมาณ 15 นาที  เมื่อได้เวลาปลุกให้นักเรียนตื่น  ครูได้พูดขอบคุณพระอาทิตย์ที่ให้แสงสว่าง ฯลฯ จนกว่านักเรียนตื่นหลังจากนั้นผ่อนคลายด้วยการยืดแขน ขา โน้มตัวไปมา
            กิจกรรมการสอน PBL ครูซักถามนักเรียนแต่ละคนว่าไปป่าพบเห็นอะไรบ้าง นักเรียนแต่ละคนตอบตามที่ได้พบ นักเรียนพบปัญหาอะไรบ้าง จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร แจกกระดาษให้นักเรียนแต่ละคนเขียนปัญหาและแนวทางแก้ไข
            
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น