เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557
วันที่ 6 สิงหาคม 2557

สรุปกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในวันนี้
  สังเกตการสอนจิตศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูต๋อยผู้สอน ในชั่วโมงนี้ครูต๋อยเก็บเด็กโดยการใช้มือ ร้องเพลงประกอบท่าทาง บริหารทุกส่วนของร่างกาย ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้า ครูให้นักเรียนดูภาพจำนวน 2 ภาพ โดยวิธีวนให้นักเรียนดูรอบวงจนครบทุกคน ครูใช้คำถามเมื่อเห็นภาพมีความรู้สึกอย่างไร นักเรียนบอกความรู้สึกที่เห็นจากภาพทุกคน นักเรียนจะตั้งคำถามอย่างไรเมื่อเห็นภาพ ให้เพื่อนที่ตอบได้แสดงความคิดเห็น นักเรียนและครูจับมือทำสมาธิ ฝึกลมหายใจเข้า ออก นักเรียนขอบคุณคุณครู และเพื่อน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครูต๋อยการสังเกตจิตศึกษาของ ป.3 .6 ฟังการบรรยายจากครูใหญ่ ฝึกการนั่งสมาธิ กำหนดลมหายใจ และฝึก body scan จากครูต๋อย


             


ภาคบ่าย สังเกต body scan ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูทำเหมือนชั้นอื่นที่สังเกตมา แตกต่างตรงที่การปลุกนักเรียนตื่นโดยวิธีนับ 1-5 เมื่อนักเรียนตื่นนอน ครูซักถามได้ยินอะไรบ้างจากการเล่าเรื่องของครู นักเรียนขอบคุณคุณครูและเพื่อน
            กิจกรรม PBL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบ่งกลุ่ม ให้นักเรียนแชร์งานของตนเองกับเพื่อนโดยกำหนดเวลาให้ทำ อยู่ในช่วงวางแผน Q2 อาเซียนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น