เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557วันที่ 22 สิงหาคม 2557
            
                      กิจกรรมเช้าวันนี้ได้สอนจิตศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยครูเตรียมกระดาษที่วาดรูปวงกลมไว้ ให้นักเรียนสร้างสรรค์ภาพลงในพื้นที่วงกลมตามจินตนาของตนเอง พร้อมเขียนบรรยายความรู้สึก ให้เวลานักเรียนทำกิจกรรม  หลังจากนั้นให้นักเรียนนำเสนอผลงาน แต่ไม่ได้เสนอทุกคนแต่จะขอไปอ่านและให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงาม  กิจกรรมนี้นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สนใจและตั้งใจทำ สังเกตจากการวาดภาพ และเขียนบรรยายความรู้สึก
                     
             ปัญหาในการสอน
1.    คำสั่งของครูไม่ชัดเจนนักเรียนบางคนสงสัย                                                        
2.     ครูพูดเร็วเกินไปเด็กฟังไม่ทัน  
3.     นักเรียนเคยชินกับการนำเสนองานทุกคน จึงมีข้อสงสัยว่าทำไมไม่เสนองานเรียงทีละทุกคน (แต่ได้แจ้งแล้วจะขอผลงานกลับไปอ่านหลังจากนักเรียนระบายสีเสร็จ)     
                              4.   ยังไม่คล่องกับกิจกรรมเบรนยิม ต้องได้การฝึกฝนให้มากว่านี้  

            วันนี้ ครูณี ครูแป้ง และครูยิ้ม ได้มาให้ความรู้ และสนทนาปัญหาที่พบ ได้รับความกระจ่างจากครูแป้งเรื่องการนำสิ่งที่นักเรียนอยากรู้มาหลอมรวม  ลำดับความต้องการของนักเรียน  ทำปฏิทินราย Week                  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น