เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

 


วันที่ 10 สิงหาคม 2557

                สรุปกิจกรรมในวันนี้ เข้าร่วมพิธีชา กับครูป้อม ครูกลอย ครูยิ้ม  โดยครูเตรียมชา ขนมเป็นๆ  และวัสดุตกแต่งสถานที่ นั่งเป็นวงกลมรับส่งชาไปรอบๆจนครบทุกคน ครูผู้นำพูดคุยสนทนา อ่านบทความ หรือเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  เสริมแรงเชิงบวก สอดแทรกคุณธรรม
                เป็นการฝึกมารยาทการเข้าสังคม  การรอคอย มารยาทในการรับประทานอาหาร อีกวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องบอกจะซึมทราบเข้าไปเอง
                หลังจากนั้นไปเรียนรู้ร่วมกันกับการทำอาหารปักษ์ใต้ เมนูกลางวันวันนี้คือ " ข้าวยำ " ขอบอกว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพจริงๆ ใช้พืชผักสวนครัวทั้งสวน  ผู้เข้าอบรมร่วมด้วยช่วยกันทุกคนที่อยู่ในโรงอาหารใหญ่  ผลออกมาอร่อย ในใจคิดว่านํ้าบูดู คือนํ้าผล แต่ไม่ใช่ ทำมาจากปลา  ในวันนีัเห็นผู้ปกครองอาสา มาช่วยทำงานที่นาข้าวร่วมรับประทานอารหารร่วมกับผู้ปกครองนักธุระกิจอย่างเอร็ดอร่อย รู้สึกประทับใจการทำงานร่วมกันของผู้ปกครองโรงเรียนนี้

                ตอนบ่าย โดยครูอ้อน
                       1. ดูคลิปการทำอารหารจากหอยเชอรี่ หัวข้อ" มหัศจรรยฺหอยเชอร๊"
                       2. ดูคลิปการหาอาหารของชาวจีน
                สิ่งที่ได้  สรรพสิ่งย่อมมีคุณค่าในตัวเอง  การวางแผน  ความพยายาม  ความอดทน

 สรุปได้อะไรในสัปดาห์นี้


                  ได้เปลี่ยนความคิดของตนเอง ในด้านวิถีชีวิตให้เรียบง่าย ด้านการสอนจากการบอกเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน เห็นเทคนิควิธีสอนที่ น่าจะนำไปปฏิบัติ เช่น การสอนจิตศึกษาที่มีหลายวิธี  การแสดงละคร   การ body scan  พิธีชา  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เทคนิคการใช้คำถามที่เป็นการกระตุ้นเชิงบวก การเสริมแรง การสร้างแรงบันดาลใจ การถอดบทเรียน  และเกมที่ใช้สำหรับจิตศีกษาจะพยายามนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติที่โรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น