เป้าหมายหลัก

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557วันที่ 14 สิงหาคม 2557


สรุปกิจกรรมเช้าวันนี้ สังเกตพิธีเช้า จิตศึกษาชั้นประถมศึกษาที่ 6 โดยครูสังข์ เพลินไปกับกิจกรรมโยคะ เป็นการบริหารส่วนต่างๆของร่างกายด้วยท่าต่างๆ เช่นท่ายืดตัว ท่าต้นไม้ ท่าผีเสื้อ นอนหงาย นอนพังพาบ สนุกทั้งครูและนักเรียนโยคะปนอังกฤษในการนับท่า หลังจากนั้นเตรียม เรียนอังกฤษด้วยเสียงเพลงคึกครื้นน่าฟัง

แอบแวะไปดูพี่ปอสี่เรียนภาษาอังกฤษ ชั่วโมงนี้ครูแต ให้อ่านวรรณกรรม A  KISS  FOR   LITIER  BEAR จับคู่อ่านไล่เรียงหน้าจนครบ แล้วให้นักเรียนแปลเป็นภาษาไทยลงในสมุด นักเรียนสนุกกับการทำงาน  


ชั่วโมงที่ 2 สังเกตการสอนภาษาไทยพี่ปอสี่ กับครูฟ้า นักเรียนอ่านหนังสือวรรณกรรม เรื่องสายลมกับทุ่งหญ้า ตอนในทุ่งกว้าง จนจบทุกคน หลังจากนั้นทุกคนอ่านออกเสียงพร้อมกันครูถามความรู้สึกนักเรียนแสดงความคิดเห็น ครูแจกสมุดให้เขียน  วัน เดือน พ.. เขียนชื่อเรื่องกลางหน้าสมุดให้ย่อเรื่องให้สั้น จำนวน 10 บรรทัด  

ภาคบ่ายไปสังเกตการ body scan  พี่ปอสี่ต่างจากชั้นอื่นคือครูอ่านเรื่องให้ฟัง นักเรียนตื่นนอนครูซักถามเรื่องที่ครูอ่าน

เข้าร่วมถอดบทเรียนกับครูณี ครูแป้ง ทุกคนสนุกสนานคลายเครียดกับกิจกรรม จับคู่ภาพให้นำมาเชื่อมโยงผูกเป็นเรื่อง กิจกรรมกลุ่มโดยให้นำภาพที่ได้จำนวน 6 ภาพมาผูกเป็นละครให้เวลาฝีกแล้วแสดง ทุกคนได้ละลายพฤติกรรม สนุกสนานตามๆกัน หลังจากนั้นได้ซักถามปัญหา
สิ่งที่ได้  การวางแผนร่วมคิดร่วมทำ ผลงานที่ได้เป็นที่ถูกใจ ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น