เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557


วันที่ 4 สิงหาคม 2557

สรุปกิจกรรมที่ได้ในวันนี้   วันนี้เป็นวันเแรกที่เปิดภาคเรียน Q2 ของโรงเรียนลำปลายมาศ ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ ผู้ปกครองทยอย มาส่งลูกหลาน พบปะกับครูประจำชั้น บรรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง นักเรียนมีความสุขที่ได้พบเพื่อนๆและคุณครู ถึงเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติและกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จสิ้น ครูและนักเรียนเดินแถวกลับห้องเรียน 
เช้าวันนี้ได้ไปสังเกตการสอนจิตศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยครูภร เป็นครูผู้สอน กิจกรรมที่จัดครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับปิด Q1ที่ผ่านมานี้ไปที่ไหน ทำอะไร มาบ้าง หลังจากนั้นสร้างบรรยากาศในห้องเรียนด้วยเสียงเพลงคลอเบาๆเป็นการกระตุ้นสมอง ครูใช้เทคนิคเบรมยิม หลังจากนั้นครูส่งอุปกรณ์ คือพี่เมล็ดถั่ว พี่ดอกรัก โดยวนซ้ายเป็นพี่ดอกรัก วนขวาพี่เมล็ดถั่ว เมื่อนักเรียนได้วัสดุครบทุกคน ขณะที่นักเรียนรอรับวัสดุที่แจกนักเรียนไม่เล่นกันจะวางมือบนตัก หลังจากนั้นครูสนทนาเกี่ยวกับ รูปร่าง ลักษณะ ความแตกต่าง ของสองสิ่งที่ให้ โดยให้เวลานักเรียนทำกิจกรรม แปลงร่างพี่เมล็ดถั่ว และพี่ดอกรักตามจินตนาการของนักเรียนหลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนอธิบายงานที่นักเรียนแปลงร่างของแต่ละคนจนครบนักเรียน ส่วนมากที่สังเกตนักเรียนจะเล่าเรื่องที่ได้พบมา ครูซักถามนักเรียนจะยกมือตอบ หลังจากนั้น นักเรียนเก็บวัสดุ นักเรียนขอบคุณคุณครูเป็นรายบุคคลจนครบทุกคน
            จากการสังเกตการสอนจิตศึกษาชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 โดยครูภร ครูใช้เทคนิคหลายวิธีในการเก็บนักเรียน เช่นการใช้คำถาม เบรมยิม

            หลังจากสังเกตการณ์สอนจิตศึกษา ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างชั้น ป.1 และชั้นป.4 โดยให้ครูที่สังเกตการณ์สอนเป็นผู้เล่า ครูต๋อย  และครูภรช่วยเสริมเทคนิคต่างๆ เช่นการใช้คำถามกระตุ้น การเก็บเด็ก 
              ภาคบ่ายของวันนี้ได้เข้าสังเกตการณ์body scan ของชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 การสอนpblโดยให้นักเรียนผ่อนคลายโดยการนอน ครูฝนเล่าเรื่อง เล่านิทานดวยเสียงที่เบาๆ และขอบคุณทุกส่วนของร่างกาย เช่น พี่แขน พี่ขา ที่ได้ใช้พลังมาตลอดทั้งวัน ให้นักเรียน body scan ใช้เวลาประมาณ 15 นาที หลังจากนั้นนักเรียนตื่นนอนทำธุระส่วนตัวช่วงที่นักเรียนรอเพื่อนเข้าเรียนครูซักถามนิทานที่ครูเล่า และที่ครูอ่านให้ฟัง ก่อนเข้าหน่วยการเรียนรู้ ครูได้เปิดคลิปสั้นๆ จำนวน 3 คลิปให้นักเรียนดู ซักถามเมื่อจบการดูแต่ละคลิปโดยถามความรู้สึกอย่างไร และจะนำไปใช้อย่างไร มีข้อแตกต่างกันอย่างไร ครูวาดรูปใบหน้าที่มีหลายอารมณ์ต่างๆให้นักเรียนดู แล้วทายว่าอารมณ์ใด นักเรียนที่อยากวาดออกมาวาดให้เพื่อนทาย หลังจากนั้นครูแจกกระดาษให้นักเรียนวาดอารมณ์ของการ์ตูนตามใจชอบ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น