เป้าหมายหลัก

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

    
วันที่ 21 สิงหาคม 2557


            เช้าวันนี้ สังเกตการสอนจิตศึกษา โยคะ โดย ครูเอ๋  ในชั้นประถมศึกษาปี่ที่
ครูเอ๋ เตรียมเด็กนั่งเป็นวงกลม สนทนาการเรียนโยคะ ประโยชน์ของการเรียนโยคะที่มีผลต่อร่างกาย โดยให้นักเรียนทำไปพร้อมๆกับครู ในท่าที่ไม่ยากซึ่งเด็กเคยทำมาบ้างแล้ว เด็กๆสนใจ แต่ยังมีบางคนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ หลังจากนั้นครูเอ๋ ทำท่ายากขึ้น โดยให้นอนหงายยกขาโน้มขาไปข้างหน้า ท่านี้สังเกตเห็นว่านักเรียนทำไม่ได้ ครูเอ๋ สาธิตให้ดู แล้วให้นักเรียนลองทำ เป็นท่าที่สร้างความวุ่นวายให้นักเรียน พอสมควร แต่ส่วนมากนักเรียนจะทำได้ ครูยิ้มเพิ่มเติม โดยให้นอนผ่อนคลายสักครู่ นักเรียนเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไป 


          กลับจากการสังเกตการสอนจิตศึกษาปอหกแล้ว กลับเข้าห้องทำงานเตรียมการสอนจิตศึกษา ของตนเองโดยวาดรูปลงสี ในวงกลม  ต้องขอบคุณ ครูอั๋นที่วาดป่าไม้ที่สวยงามให้ ได้คำแนะนำในการลงสีภาพที่สวยสดเป็นผลงานที่ปรากฎในรูป

ในชั่วโมงที่ 3  สังเกตการสอนคณิตศาสตร์ชั้นปอสี่ ห้องครูฝน ในชั่วโมงนี้เป็นการสอนเศษส่วน ครูฝนให้กระดาษวาดตารางส่วนสิบ  ตามโจทย์ที่ครูกำหนด จากการสอบถามครูผู้สอน การใช้สื่อเริ่มจากของจริง และสื่อใกล้ตัว เช่นการสอนเศษส่วนจะใช้ดินน้ำมันผ่าเป็นส่วนให้นักเรียนเห็น และปฏิบัติ  
ครูยิ้ม ครูแป้ง และครูสังข์ พบปะผู้เข้าร่วมอบรม สอบถาม การสอนจิตศึกษา ของครูที่สอนไปแล้วให้ข้อแนะนำเช่นการสอนภาษาไทย ใน 1 ปี หาวรรณกรรมมาเรียน 4 เรื่อง ( นิทาน นิทานนานาชาติ  วรรณกรรมแปล )      ใน Q2 เรียนวรรณกรรมไทย Q3 ในชั้น ป.6 เรียนวรรณคดีไทย พระอภัยมณี  รามเกียรติ์   การสอนอังกฤษ ใช้วรรณกรรม นิทาน เพลง            
 เทคนิคการพานักเรียนอ่าน
 - ทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง เช่นครูถือหนังสือให้นักเรียนเห็น เล่าเรื่องเล็กน้อยอยากรู้ให้ไปหาอ่านจากห้องสมุด                - พานักเรียนเข้าห้องสมุดในชั่วโมงจิตศึกษา            

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น