เป้าหมายหลัก

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

 


     วันที่ 24 สิงหาคม 2557
                                     
                      วันนี้เข้าร่วมพิธีถอดบทเรียน กับครูณี  ครูนำ้ผึ้ง
                      กิจกรรมจิตศึกษา ส่งเทียน  โดยครูกุ้ง เป็นผู้นำกิจกรรมส่งเทียน ให้ผู้เข้ารับการอบรมนั่งเป็นวงกลมขณะส่งเทียน ให้นึกและพูด บอกความรักต่อใคร เช่น รักผู้เข้าอบรม ฯลฯ หลังจากนั้น ให้แสดงความรักและความรู้สึกดีๆต่อผู้เข้าอบรมทีละคนโดยวิธีไหว้แบมือส่งความรู้สึกดี กิจกรรมนี้เรียกนํ้าตาไปหลายคน เพราะขณะพูดเราจะส่งสิ่งดีๆให้กันพร้อมไออุ่นจากออ้อมกอด
                       กิจกรรมต่อบอล์ก โดยมีบอล์ก จำนวน 2 ชุดให้นั่งหลังชนกันคนหนึ่งเป็นคนพูดอีกคนหนึ่งเป็นคนต่อ คนพูดก็ต่อไปด้วยและอธิบายวิธีต่อจนบอล์กหมด แล้วนำทั้ง 2 ชุดเปรียบเทียบกันถ้าเหมือนกันแสดงว่าถูกต้อง
                       สิ่งท่ี่ได้ ในกิจกรรมนี้คือ การวางแผน การสื่อสารและรับสาร ฝึกการคิด
                       หลังจากนั้น ครูณีให้กระดาษเขียน  ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ที่ได้จากการเข้ารับ
การอบรม และเขียนความรู้สึกที่ได้รับจากการอบรม                       บ่ายวันนี้ครูอ้อนพบผู้เข้าอบรม โดยให้แต่ละคนเล่า เห็นอะไรและคิดอย่างไร เป็นการพูดคุยสิ่งที่ได้พบ ได้เห็นในช่วงการอบรม ผู้เข้าอบรมแต่ละคนพูดแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆจนครบทุกคน ครูอ้อนฝาก ให้สร้างสนามในสมองว่าจะทำอะไร
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น