เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557                วันที่ 18 สิงหาคม 2557


                                 เช้าวันนี้หลังจากเคารพธงชาติ ได้ไปสังเกตการณ์จัดกิจกรรมชั้นอนุบาล 1 ครูแดง
 ครูพานักเรียนเดินตามขอบถนนเป็นการฝึกการทรงตัว และเดินชมตามสวนขณะที่เดิน นักเรียนพบผลไม้ชนิดหนึ่งนำมาให้ครู      ครูสนทนาเกี่ยวกับชื่อผลไม้  ซักถามว่าที่บ้านเรียกอย่างไรผลไม้นี้ว่าอย่างไร  หลังจากนั้นนักเรียนเดินอย่างมีสติมาที่ห้องเรียนก่อนเข้าห้องครูร่วมกันจัดกิจกรรม ร้องเพลงประกอบท่าทาง เช่นเพลงแมงมุม เพลงนิ้ว  และครูเล่านิทาน เรื่อง” พระจันทร์อร่อยไหม ” ในเรื่องมีสัตว์หลายชนิด เช่น เต่า ยีราฟหมาป่า ฯลฯ   นักเรียนและครูผู้สังเกตการณ์ ตั้งใจฟังด้วยความจดจ่อ    ก่อนเข้าห้องเรียนนักเรียนไหว้ครูที่หน้าประตูทีละคน                                                                                                                                                                                                      จิตศึกษาอนุบาล ให้นักเรียนผ่อนคลายโดยการนอนครูเล่าเรื่องและพูดขอบคุณทุกสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่เรา ครูเตรียมเด็กโดยวิธีเบรน ยิม ครูแดงนำฟุตบอลมาสนทนา เกี่ยวกับสี ลักษณะเป็นการเชื่อมโยง ให้นักเรียนใช้ลูกบอลแทนความรักขณะส่งลูกบอลให้เพื่อนนักเรียนจะพูดว่ารักใคร หลังจากนั้นเปลี่ยนให้ฟุตบอลเป็นตัวแทนขอ ขณะส่งฟุตบอลนักเรียนขออะไรให้พูดประโยคนั้นออกมา หลังจากนั้นนักเรียนขอบคุณครูด้วยวิธีกอดครูจนครบทุกคน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น