เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

 

วันที่   26 สิงหาคม  2557
วันนี้สังเกตการสอนพิธีเช้าของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จิตศึกษาโดยครูฝน  กิจกรรมนักล่า ครูเตรียมเด็กนั่งเป็นวงกลมยืนขึ้นหันหน้าออกนอกวง ครูเล่าเรื่องนักฆ่า นำกระบองไปแตะเพื่อน แล้วเพื่อนไปแตะคนอื่น คนสุดท้ายเป็นนักฆ่าตามหาผู้ล่าเมื่อหาเจอ ให้เริ่มเล่นใหม่  แต่ถ้าไม่ใช่คนที่ถูกแตะจะตีนักฆ่า ถ้าใช่ เริ่มเล่นใหม่ 
ชั่วโมงที่ การสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยครูยิ้ม ในชั่วโมงนี้ การเขียนตามคำบอกเป็นรายกลุ่ม แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 5 แถวที่เท่ากัน ครูให้กระดาษ และสี ให้นักเรียนแถวหน้าเขียนคำที่ 1 เมื่อเขียนเสร็จให้มาต่อข้างหลัง นักเรียนเปลี่ยนกันเขียนจนครบจำนวนคำที่ครูกำหนดให้ หลังจากนั้นครูนำกระดาษที่เขียนมาให้แต่ละกลุ่มตรวจแก้ไขคำผิด โดยเปิดหนังสือดูคำที่เขียนผิดแก้ไขให้ถูกต้อง  ครูตรวจการเขียนคำตามคำบอกของนักเรียน  นำผลงานไปติดบอร์ดแสดงผลงานการ
               สิ่งที่เราจะนำไปปรับใช้ด้านการเรียนการสอน
1.             แนวทางการสอนจิตศึกษา  Body Scan ของแต่ละชั้น แต่ละวัน จะไม่เหมือนกัน               ตลอดจน
2.             การสอน PBL ที่เห็นขั้นตอนชัดเจนตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 -10
3.             เทคนิคการสอนภาษาไทย  อังกฤษ คณิตศาสตร์ที่เริ่มจากสื่อใกล้ตัวนักเรียน
4.             การใช้คำถามที่กระตุ้นให้อยากรู้อยากเรียน
5.             ผลงานของนักเรียนสื่อถึงความเข้าใจที่ชัดเจน
6.             การทำงานของครูโรงเรียนลำปลายมาศ ที่ทุ่มเทสุดตัวเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก โดย              เฉพาะการเตรียมการสอนที่ดีมาก ควรนำไปเป็นตัวอย่าง
7.             การร่วมมือของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน
         สิ่งที่ต้องการพัฒนาที่โรงเรียน  การสอน PBL  ที่ประสบผลสำเร็จ  นักเรียนได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

                                                            


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น