เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557            วันที่  25 สิงหาคม  2557


            สรุปกิจกรรมเช้าวันนี้ ได้สังเกตการสอนจิตศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยครูหนัน   ในชั่วโมงนี้กิจกรรม “ เป่ายางเข้าบ้าน”  อุปกรณ์ ยางรัด  ไม้ไอศกรีม   ครูเตรียมเด็กด้วยการ   เบรนยิม  
ครูนำไม้ไอศกรีม วางต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่สูงหลายชั้นด้วยการใช้ไมหลายอัน เพื่อสามารถเป่ายางให้เข้าไปอยู่ข้างในได้ ครูแจกยางรัดให้นักเรียนเป่า โดยเชิญนักเรียนเป่าทีละคนและทีละหลายคน จนหมดทุกคน
            ชั่วโมงแรก สังเกตการสอนภาษาอังกฤษด้วยการใช้ แท็บเลต โดยครูยิ้ม  นักเรียนจับคู่กันต่อแท็บเลต 1 เครื่อง ให้จับคู่ตัวอักษร เป็นคำศัพท์ เช่น  A-A  เป็น Ant มีภาพให้เห็น จนครบทุกตัว นักเรียนฝึกร้องเพลง กิจกรรมนี้ นักเรียนสนใจและสนุกสนาน 


                 ภาคบ่าย ครูกลอย ครูฟ้า ครูป้อม  เติมเต็มในวิชาคณิตศาสตร์ ให้ผู้เข้าอบรมด้วยกิจกรรมฝึกคิดลองสมองหลังจากทานข้าวมาใหม่ๆ หลายกิจกรรม ได้ข้อคิด การสอนคณิต เริ่มจากสื่อของจริง รูปธรรม นามธรรม  สอนคณิตเพื่อ
                           1. แก้ปัญหา
                           2. ให้เหตุผล
                           3. เชื่อมโยง
                           4. มองเห็นภาพ
                           5. สื่อสาร
                           6. คิดสร้างสรรค์และให้เหตุผล
                  ตัวเองไม่ได้สอนคณิตศาสตร์ คิดอะไรไม่ออก สมองช้ามาก  ต่อไปควรฝึกสมองให้คล่องกว่านี้
       
                   ครูใหญ่ เพิ่มเติม เรื่องการสอนคณิตและตอบปัญหาของผู้เข้าอบรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น