เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557วันที่ 8 สิงหาคม2557


            ในวันนี้หลังจากเคารพธงชาติ มีการแสดงละครของกลุ่มศานติของโรงเรียนลำปลายมาศเป็นละครเกี่ยวกับอาการและวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นการสอนวิธีหนึ่งที่สนุกสนาน นักเรียนแสดงได้สนุกสนาน ได้ความรู้โดยไม่ต้องบอก จากการสังเกตนักเรียนให้ความสนใจเป็นการสอนจิตศึกษาวิธีหนึ่งที่บรรลุผลอย่างแท้จริง

                            หลังจากดูการแสดงของนักเรียนได้เข้าห้องประชุมพร้อมกับโรงเรียนเครือค่าย ครูต๋อยนำกิจกรรมโดยใช้เพลงประกอบท่าทางผู้เข้าประชุมสนุกสนาน  หลังจากนั้นให้แยกกลุ่มโรงเรียนแต่ละโรงเรียนแสดงความคิดเห็นหลังจากนำการสอน PBL ไปใช้สอน ความงอกงาม ผลที่เกิดขึ้น ในด้านตนเอง และนักเรียน


                      กิจกรรมก่อนรับประทานอาหารกลางวันกิจกรรมการจำลองสถานการณ์ระบบบริหารในหน่วยงาน โดยให้ผู้ประชุมแบ่งกลุ่ม 6-7 แบ่งหน้าที่เป็น 4 ฝ่าย คนที่ 1 เห็น /พูด/ จำกัดพื้นที่   คนที่2 พูด/ ไม่เห็น    คนที่ 3 พูด/ ทำ ไม่ได้ / อิสระ คนที่ 4 -6  ทำ / ถาม/ ฟัง  แต่ละกลุ่ม สร้างผลงานตามที่คนที่ 1 พูดให้ได้ข้อมูลได้มากที่สุด กิจกรรมนี้ได้ความรู้ และความสนุกสนาน  ภาพทีได้ใกล้เคียงของจริง
                   
                                   ภาคบ่ายครูต๋อยนำกิจกรรม เพิ่มความสนุกสนานฝึกสมาธิ และแยกย้ายดูการสอน PBLแต่ละชั้น และได้เข้าชมการสอนของผู้ปกครองอาสาพ่อของพี่เจ สอนงานสถาปนิกของพี่มัธยมหลังจากนั้นได้พบปะผู้ปกครองอาสาได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น