เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

 วันที่ 13 สิงหาคม 2557

                  สรุปกิจกรรมพิธีเช้า จิตศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
                  กิจกรรมนี้เหมือนชั้นอื่นๆ เน้นการบริหารร่างกาย แปลงร่างตามที่ครูเล่าเรื่องเป็นสัตว์ เช่นผีเสื้อ ให้นักเรียนขยับท่าทางเหมือนผีเสื้อกำลังบินนักเรียนผ่อนคลายนอนพักสักครู่ หลังจากนั้นนักเรียนลุก ครูซักถามเกี่ยวกับวันหยุดที่ผ่านมาสำคัญอย่างไร นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร โดยซักถามทีละคน
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถั่ว ในQ 2
                 สังเกตการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชั่วโมงที่ 1   เข้าสังเกตการสอนช้า เนื่องจากไปสังเกตการสอนจิตศึกษาชั้น ป. 2 จึงไปเห็นขั้นตอนแรกของการสอน ในชั่วโมงนี้ครูให้โจทย์คณิตฯโดยใช้สื่อใกล้ตัว เช่นซื้อนํ้า ซื้อไข่  ทบทวนเรื่องที่เรียนผ่านมาโดยใช้โจทย์คำถาม เช่นถ้ามีเงิน 19 บาทซื้อไข่ได้กี่ฟอง ฝึกให้นักเรียนได้คิด   แจกกระดาษให้จดโจทย์ใหม่ตามคำบอกขอครูทีละข้อจำนวน 3 ข้อ  โดยกำหนดเวลาให้ทำ ลงในกระดาษ

                                              สังเกตการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ชั่วโมงที่ 2     ครูซักถามถึงวันหยุดเรียน 4 วันที่ผ่านมาว่าไปทำอะไรบ้าง  นักเรียนตอบทีละคน นักเรียนเล่าเหตุการณ์ที่ประทับใจในวันหยุดทีละคนพร้อมบอกเหตุผล โดยครูใช้คำถามชักจูงให้ตอบ ใคร ทำไม อย่างไรฝึกให้นักเรียนคิด หลังจากนั้น นำสมุดที่นักเรียนทำผ่านมาในชั่วโมงที่แล้วมาชมเชย เช่น ตั้งใจเขียน ตัวหนังสือสวย ตั้งใจทำงาน ให้นักเรียนนับ 1 และ 2   คนที่นับ 1 หันหลังออกนอกวง นักเรียนรับกระดาษที่ครูแจก เขียนตามคำบอกของครูจำนวน 20 คำ  ตรวจการเขียนไทยตามหนังสือวรรณกรรมที่ครูแจก   ครูแจ้งว่าอยู่ในบทไหน นักเรียนตรวจการเขียนของตนเองโดยดูจากหนังสือ แล้วเขียนคำที่เขียนถูกลงในสมุด และให้ไปหาความหมายของคำจำนวน 20 คำเป็นการบ้าน

                     สังเกตการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยครูกลอยผู้สอน
                เตรียมความพร้อมนักเรียน สนทนาสื่อที่วางไว้หน้าห้องว่าชื่ออะไร เป็นอะไร มีราคาเท่าไร
ให้นักเรียนหาวิธีคิด การใช้สื่อคล้ายป.5 โดยใช้สถานการณ์ ใช้สื่อจริง นักเรียนเสนอแนวคิดครูเพิ่มเติม ซักถามนักเรียนที่มีแนวคิดต่างจากคนอื่น แจกกระดาษให้นักเรียนทำงาน  การคูณ บอกวิธีคิดหาคำตอบ


                 ภาคบ่ายสังเกตการสอน PBL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในสัปดาห์นี้เป็นขั้นวางแผนปฏิทิน ครููนำกระดาษที่นักเรียนเขียนสิ่งที่อยากรู้ติดที่กระดาน ให้นักเรียนเรียงลำดับ จะเรียนเรื่องใดก่อนหลัง แบ่งกลุ่มนักเรียน เขียนกิจกรรม / ชิ้นงาน ภาระงาน ให้ครบทั้ง 10 หลังจากนั้นครูแจกกระดาษให้นักเรียนแต่ละคนเขียนกิจกรรมที่อยากทำ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น